Mladi i droga

Droga predstavlja savremen i društven problem na svetskom nivou. Medicinski stručnjaci tvrde da je svaka droga opasna. Uzimanjem droge se pojavljaju posledice kako za mentalno, tako i za fizičko zdravlje.


Zašto mladi probaju drogu?

Najčešće se droga proba u periodu puberteta. Radoznalost, želja za avanturom i isticanje u društvu su uglavnom razlozi zbog kojih mladi probaju psihoaktivne supstance. Tinejdžeri očekuju da će im droga olakšati svakodnevno suočavanje sa peoblemima. Čak i mladi koji su upoznati sa opasnosti koja nastaje upotrebom droge prihvataju da je probaju. Tinejdžeri ne vide negativne efekte u tome da probaju na primer marihuanu ili tablete, nego im to daje samopouzdanje i osećaju se hrabrije. Shvataju to kao zabavu.


Razvijanje zavisnosti

Kad se počne sa upotrebljavanjem, veoma je teško zaustaviti se. Do trenutka kada pacijent sam sebi prizna da je upao u klopku sa narkoticima može da prođe dug period u kojem on nije prihvatao čiinjencu da je zavisan. Narkoman troši sav svoj novac na drogu, uzima kredite, pozajmljuje, krade od roditelja, misli da velikih problema nema i da će sve vrlo brzo biti ponovo u redu. Organizam može da funkcioniše samo pod dejstvom supstanci. Za svaku supstancu postoje različiti simptomi koji imaju određeno trajanje i intenzitet. Zavisnici nisu ni spremni ni naučeni da se nose sa ovim ogromin problemima i na taj način mogu da ugroze kako sebe, tako i društvo u kojem se nalaze. Droga izaziva vrlo burnu reakciju u mozgu, koja dovodi do intenzivnog osećanja prijatnosti, zadovoljstva i nagrade. Samim tim se javlja želja da se taj osećaj ponavlja.


Situacija u Srbiji

Situacija u Srbiji je zabrinjavajuća. Na godišnjem nivou se povećava broj zavisnika. Kod nas se koriste uglavnom lakše droge, a najpopularnija je marihuana. U kontaktu sa drogom je bio veći deo populacije od 15 do 25 godina i mladi u tom period najviše koriste drogu. Nema jeftine droge, pa se u potrazi za novcem ona često preprodaje i tako čini krivično delo. Pored srednjoškolaca, drogu uzimaju i učenici starijih razreda osnovnih škola. Prema procenama Zavoda za bolesti zavisnosti, u Beogradu živi oko 35 000 narkomana. Pretpostavlja se da u čitavoj Srbiji ima oko 80 000 zavisnika od droge. Iako zvaničnih podataka nema, stručnjaci sve češće tvrde da je oko 60 odsto mladih, najviše srednjoškolaca, u kontaktu sa drogom. Direktorka Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti prim. dr Diana Raketić je rekla za RTS da je 70 odsto pacijenata u Drajzerovoj između 25 i 45 godina starosti.


Problemi

Dostupnost psihoaktivnih supstanci je veoma izražena i to je jedan od razloga da je više mladih zavisno. Dodatni problem su, onlajn dostupnost droga, ali i sintetičke droge, za koje se ne zna šta se u njima nalazi. Smatra se da nema dovoljno predavanja o ovoj temi i da bi edukacija trebalo da postane deo školskog sistema. Mladi trebali da se u ranim godinama upoznaju s psihoaktivnim supstancama i opsnim efektima koji nastaju njihovim konzumiranjem. Posebno je alarmantan sve veći broj narkomana i to utiče na društvo u kojem se ti narkomani nalaze. Narkomanija se može suzbiti samo dobro organizovanom prevencijom i akcijom, upoznavanjem široke populacije o drogama i njenim štetnim delovanjima na društvo.